W kontekście omawiania zagadnień związanych z obrotem instrumentami finansowymi pojawia się szereg rozmaitych zagadnień. Jednym z nich jest rynek kapitałowy. Co dokładnie kryje się za tym pojęciem? Jakie funkcje spełnia ten rynek? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Rynek kapitałowy – co to takiego?

Rynek kapitałowy jest jednym z segmentów rynku finansowego. Zawierane są na nim transakcje zarówno średnio-, jak i długoterminowymi instrumentami finansowymi. Mowa tu konkretnie o akcjach oraz obligacjach. Charakterystycznymi cechami rynku kapitałowego są świetnie rozwinięta infrastruktura oraz globalny zasięg.

Jakie funkcje spełnia rynek kapitałowy?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, rynek kapitałowy spełnia kilka podstawowych funkcji. Głównym jego celem jest pozyskiwanie kapitału przez emitentów. Oprócz tego dla inwestorów jest to doskonały sposób na czerpanie zysków, np. z tytułu dywidend. Oprócz tego rynek kapitałowy sprzyja efektywnej alokacji środków w gospodarce, a także służy odpowiedniej wycenie instrumentów finansowych.

Jak dzieli się rynek kapitałowy?

Przy podziale rynku kapitałowego brane są pod uwagę różne kryteria. Jeśli wziąć pod uwagę miejsca obrotów, to rynek kapitałowy dzieli na publiczny oraz niepubliczny. Jeżeli chodzi o transakcje na rynku niepublicznym, to odnoszą się one do oferty nabycia instrumentów finansowych skierowanej do imiennie wskazanych osób, przy czym musi być ich mniej niż 150. Pozostałymi kryteriami podziału rynku kapitałowego są miejsce emisji i sprzedaży oraz sfera obrotu.

Kto może być uczestnikiem rynku kapitałowego?

Wśród uczestników rynku kapitałowego wymienia się: Narodowy Bank Polski, podmioty finansowe takie jak m.in. banki komercyjne czy towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz podmiot, które organizują obrót instrumentami finansowymi lub pośredniczą w tym obrocie, np. Giełda Papierów Wartościowych, maklerzy i biura maklerskie, animatorzy rynku czy doradcy inwestycyjni.