Jak przeprowadzić badanie w sprawie podatków?

Badania marketingowe to dobre źródło wiedzy o rynku. Prowadzone systematycznie i solidnie dają materiał analityczny godny zaufania.

Jednym z narzędzi jest ankieta. Badanie o długiej historii i wielkiej użyteczności. Jej szczególnym przypadkiem jest odmiana znana jako wywiad bezpośredni (PAPI) – (Paper & Pen Personal Interview)

Polega na ustnym komunikowaniu się badacza z respondentem. Dlatego ważne jest typowanie miejsc przebywania respondentów z konkretnych segmentów określanych według profili: psychograficznego, demograficznego, lub geograficznego.

Narzędziem pomiarowym w tym wypadku jest kwestionariusz wywiadu.

Kwestionariusz wywiadu jest wypełniany przez prowadzącego wywiad.

Wiele instytucji i firm jest zainteresowanych tym, jakie są nowe podatki 2022.
Jeśli w badaniu okaże się, że poziom znajomości tematyki jest niewielki, może to zagrażać niejednemu budżetowi, z krajowym włącznie.

Zwykle na początku ankiety znajdują się pytania ogólne, lub jeśli badacz chce oddzielić pewną grupę respondentów i nie przepytywać pozostałych, jako pierwsze umieszcza pytanie filtrujące, na przykład, jeśli chce znać zdanie jakie na temat – zmiany podatkowe 2022 w mieście X- mają mieszkańcy, w pierwszym pytaniu zapyta wszystkich napotkanych, czy są mieszkańcami miasta. Podobnie będzie w wypadku konkretnych podatków.
W ankiecie PAPI można stosować różne pytania.
Ogólnie dzieli się je na pytania zamknięte i otwarte.

Pytania zamknięte to między innymi pytania dychotomiczne, gdzie do wyboru podaje się dwie możliwości np. – czy wiesz co to jest podatek dochodowy? Respondent na pytanie może odpowiedzieć tak, lub nie.

Pytania otwarte to takie, w którym daje się możliwość rozwinięcia tematu np. – Dlaczego podatek od nieruchomości powinien zostać podwyższony? Trzeba zwrócić uwagę jaki jest początek zdania. Zaimki pytające determinują dalszy rozwój wypowiedzi. Jeśli w omawianym wypadku zastosuje się – czy – jest duże prawdopodobieństwo, że respondenci ograniczą się do dwóch opcji jak w pytaniu zamkniętym i odpowiedzą TAK, lub NIE.

Jakie są zalety wywiadu bezpośredniego?


Badanie PAPI jest niezwykle skuteczne. Bezpośredni kontakt ankietera może wpływać na proces badania, ale sprawia, że respondenci bardzo często nie są w stanie odmówić wzięcia udziału w badaniu.
Można też sobie pozwolić na poruszanie tematyki trudnej. Wszystkie instrukcje może na bieżąco przekazać ankieter. Ankietowany w razie wątpliwości może też dopytać o szczegóły.
Badanie zapewnia reprezentatywności próby.
Newralgicznym punktem jest metryczka, która przy badaniu twarzą w twarz jest zwykle bardziej wiarygodna.

Niedogodnością wywiadu bezpośredniego jest wspomniany już możliwy wpływ badacza na respondenta.
Jest to też niewątpliwie jedno z droższych badań.
Jesteśmy wyczuleni na przekraczanie strefy osobistej każdego człowieka, a w badaniu PAPI brak anonimowości jest zjawiskiem wpisanym na stałe w strukturę badania.